Z nedávnej histórie

Deň astronómie 2013


Tradičný Deň astronómie sa v Sobotišti konal v sobotu 16. marca 2013. Tentokrát bol zameraný monotematicky – na jasnú kométu tohto obdobia C/2011 L4 PanStarrs. Prví návštevníci prišli do areálu hvezdárne už krátko pred 18.00 hod. Počítačové planetárium Stellarium nám síce nasimulovalo polohu kométy voči západnému horizontu, obloha však bola ešte značne svetlá od práve zájdeného Slnka a tak sme aspoň vyhlásili tipovaciu súťaž na čas prvého spozorovania našej vlasatice. Zatiaľ sme ďalekohľady namierili na tenký kosáčik Mesiaca a najväčšiu planétu slnečnej sústavy – Jupiter, aby sme priaznivcom astronómie spríjemnili chvíle než sa objaví hlavná „hviezda“ večera. Krátko pred 18.45 hod. sa konečne vo večernom súmraku objavila kométa. Pohľad cez ďalekohľad ukázal pomerne jasnú hlavu (komu) a výrazný prachový chvost. Voľným okom ju však bolo veľmi ťažké identifikovať, výhodu mali mladší pozorovatelia s lepším zrakom. Po 19.00 hod. však malá výška kométy nad horizontom znemožnila jej sledovanie a tak na záver podujatia sa návštevníci presunuli do prednáškovej miestnosti, kde sa dozvedeli zaujímavosti o podstate týchto poslov zo vzdialených končín slnečnej sústavy.
RNDr. Svetozár Štefeček


Deň astronómie 2011


Tradične, tak ako každý rok, sa v období jarnej rovnodennosti konal na hvezdárni v Sobotišti Deň astronómie. Počasie, žiaľ, neprialo naplánovaným pozorovaniam Slnka a neskôr po prednáškach nočnej oblohy. Zaujímavosťou mohol byť hlavne Mesiac, ktorý sa nachádzal vo fáze splnu a zároveň sa k nám priblížil najviac za posledných 18 rokov. S prednáškou na tému Záhadné planéty pri cudzích hviezdach oboznámil verejnosť s problematikou exoplanét Petr Sobotka z Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky. Našu prirodzenú družicu nám priblížila v prednáške Čo by sme mali vedieť o Mesiaci Zuzana Sobotková, predsedníčka Rady SZAA. Aj napriek nepriaznivému počasiu veríme, že sme príjemne zaujali našich návštevníkov a tešíme sa na budúce stretnutia.


Jaroslav Hollý (text + foto)


Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

Bolo 4. Januára 2011. Podľa pohľadu z okna sa nedalo usúdiť, či čiastočné zatmenie slnka, ktoré malo nastať už za par hodín, uvidíme. Bolo totiž zamračené, ale sem tam sa v oblakoch objavila diera. Aj napriek tomu sme sa zišli vo hvezdárni a dúfali v zlepšenie počasia. Medzi tým Slnko začalo vchádzať do tieňa. Naše čakanie na pozorovanie oživil telefonát nášho kolegu Pavla Hanzlíčka zo Senice, ktorý odtial úkaz videl. Rozhodli sme sa teda za zatmením vyraziť. Do Senice sme nedorazili, stačilo zájsť len pár kilometrov na Kunovskú priehradu.

Mračná sa stále prevaľovali a zároveň pôsobili ako filter, takže sme mohli pozorovať aj voľným okom. Chvíľu po návrate do Sobotišťa sa mračná roztrhli aj nad hvezdárňou a naskytol sa nám pohľad na krásny slnečný disk ešte z časti zahalený Mesiacom.

Aj napriek nepriazni počasia sa nám teda podarilo úkaz pozorovať a zdokumentovať, krátky šot o našej minivýprave priniesla vo svojom večernom spravodajstve i TV Joj.

Igor Jankových (text), Svetozár Štefeček (foto)


Deň a noc s astronómiou

Nástup jesene so sebou prináša inverzné hmlisté počasie, ale aj krajšie dni babieho leta. Škoda, že väčšina exkurzií v septembrových a októbrových termínoch zažila práve tie inverzie. Takýto osud postihol i podujatie „Deň a noc s astronómiou“, ktorý bol spoločnou akciou senického gymnázia a partnerského gymnázia v moravských Velkých Pavloviciach. 15. októbra sa 40 študentov stretlo v Sobotišti, kde sa pri prechádzke po náučnom chodníku oboznámili s našou bohatou históriou a na pôde hvezdárne a školy riešili zaujímavé úlohy z astronómie. Odozvy na akciu boli veľmi priaznivé a mnohí z účastníkov sa do Sobotišťa určite radi vrátia.

Foto: Michal Krištof


Deň astronómie 2010


Deň astronómie sa tento rok v našej hvezdárni uskutočnil v sobotu 20. marca, čiže priamo v čase jarnej rovnodennosti. Jeho ústrednou témou bola planéta Mars, ktorá bola pred pár týždňami v opozícii so Slnkom a stále je nápadným objektom nočnej oblohy. V prvej prednáške si RNDr. Svetozár Štefeček "posvietil" na známy hoax, ktorý tvrdí, že Mars bude v auguste veľký ako mesačný spln. Jaroslav Hollý vo svojej prezentácii naznačil, že existencia života na červenej planéte nie je vôbec vylúčená. Samozrejme, nešlo by o zelených mužíčkov, ale kandidátmi môžu byť extrémofilné mikroorganizmy. V závere prvej časti sobotňajšieho popoludnia porozprávala Bc. Zuzana Fischerová o histórii i predpokladanej budúcnosti výskumu Marsu. Počasie, ktoré je takmer pravidelne najslabším článkom Dňa astronómie, k nám bolo tentoraz trochu milosrdnejšie a tak si návštevníci mohli i na vlastné oči pozrieť kotúčik Marsu, kosáčik Mesiaca, Saturnove prstence i niektoré z deep sky objektov. Približne 50 priaznivcov astronómie tak odchádzalo spokojných a veríme, že budú šíriť dobré meno sobotištskej hvezdárne.

Noc pod hviezdami - Sološnica 29. júla 2009

Pod týmto názvom sme uskutočnili v spolupráci s Obecným úradom v Sološnici propagačné podujatie k IYA 2009 na tunajšom futbalovom ihrisku. Počasie bolo priaznivé, takže sme nemuseli realizovať mokrý variant, a občanom malebnej podhorskej obce sme mohli sprostredkovať kontakt so "živou" oblohou. Okom TV kamery i naživo si tak mohli pozrieť Mesiac a pripomenúť si 40. výročie pristátia prvej ľudskej posádky na jeho povrchu, farebnú dvojhviezdu Albireo, ako aj viacnásobnú sústavu Mizar a Alcor. Oboznámili sa so súhvezdiami letnej oblohy, ktoré bohato križovali viaceré družice, špeciálnym bonusom boli dva záblesky Iridií s jasnosťou nad -7 magnitúd. Počkať až do samého záveru sa oplatilo, odmenou za vytrvalosť bol pohľad na planétu Jupiter a jeho galileovské mesiace. Akcia sa niesla v príjemnej atmosfére a boli sme milo prekvapení záujmom približne 80-tky obyvateľov o dianie na hviezdnej oblohe.


Svetozár Štefeček, Jaroslav Hollý, Vladimír Hulka


Deň astronómie 2009

Tradičný Deň astronómie sa v Sobotišti konal v sobotu 28. marca 2009. Ešte pred oficiálnym začiatkom sme vytiahli ďalekohľad Coronado a pozreli si atmosféru našej najbližšej hviezdy – slnečnú korónu, v ktorej boli po dlhom čase viditeľné pomerne výrazné protuberancie. Krátko po 17.00 hod. sa začala vo veľkej sále Domu kultúry miniséria prednášok s videoprojekciou. Bc. Zuzana Fischerová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave prítomným priblížila životné osudy a dielo Galilea Galileiho – významného matematika, fyzika a najmä astronóma obdobia renesancie. Keďže od čias jeho prvých pozorovaní vesmírnych telies uplynulo 400 rokov, Bc. Petr Sobotka z Českej astronomickej spoločnosti sa zameral na históriu sledovania vesmíru od roku 1609 až po súčasnosť. Po krátkej prestávke spojenej s projekciou anaglyfov (3D obrázkov) vystúpil RNDr. Svetozár Štefeček zo sobotištskej hvezdárne. Venoval sa výrazným astronomickým úkazom dávnejšej i nedávnej minulosti a ich priebeh simuloval programom Stellarium. Po 19.00 sa návštevníci presunuli do areálu hvezdárne, kde si pozreli reálnu oblohu, keď už pekné počasie vydržalo. Hlavnou „hviezdou“ večera bude planéta Saturn so svojimi prstencami a mesiacmi.

Pozorovanie protuberancií v atmosfére Slnka


Petra Nemcová a Jaroslav Hollý ponúkajú astronomické suveníry


Prednáška Bc. Zuzany Fischerovej


Vernisáž výstavy a oslava jubilea

V sobotu 7. marca 2009 sa uskutočnila v Sobotišti významná akcia - výstava o svetelnom znečistení, ktorá začína svoju putovanie po Slovensku, absolvovala svoju slávnostnú vernisáž v dome kultúry. Podujatie bolo zároveň i oslavou životného jubilea zakladateľa našej hvezdárne, Mgr. Ladislava Košinára. No a darček k narodeninám bol naozaj nevšedný a oslávenec si ho asi ťažko dá do police, či vitríny - ide totiž o planétku! Asteroid 16869, objavený dvojicou pozorovateľov Adrián Galád a Alexander Pravda na observatóriu v Modre, nesie od 12. decembra 2008 meno Košinár. Citácia k pomenovaniu asteroidu v cirkulári Medzinárodnej astronomickej únie MPC 64563 (preklad z angl.): Ladislav Košinár (nar. 1929), mentor amatérskej astronómie na Slovensku, v roku 1972 založil hvezdáreň v Sobotišti. Dlhoročný predseda Slovenského zväzu astronómov amatérov (SZAA), v súčasnosti je čestným členom SZAA a Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS). Pomenovanie navrhol Pavol Rapavý. Planétka sa nachádza v tzv. hlavnom páse, čiže medzi Marsom a Jupiterom. Stredná vzdialenosť od Slnka je 2,22 AU (astronomická jednotka), čiže 2,22-krát väčšia ako v prípade Zeme. Okolo Slnka obehne za 3,31 roka. Teleso je nepravidelného tvaru, stredná veľkosť je okolo 5 km.
Ďalšie informácie spolu s grafickým znázornením dráhy možno nájsť na stránke
Mgr. Ladislav Košinár pri zápise do pamätnej knihy obce


Predsedníčka Rady SZAA Bc. Zuzana Fischerová odovzdáva jubilantovi osvedčenie o pomenovaní planétky


Pavel Suchan z Českej astronomickej spoločnosti prednáša o svetelnom znečistení


Návštevníci kúpeľov v Smrdákoch na exkurzii vo hvezdárni


Skupina študentov z Myjavy - prvá exkurzia v roku 2009


Prednáška a videoprojekcia v priestoroch hvezdárne v sobotu 10. 1. 2009


Posedenie v obecnej knižnici


Našu spoluprácu s KST Sobotište každoročne zhodnotíme na posedení v priestoroch obecnej knižnice


Exkurzia mladých turistov zo senického gymnázia


V kupole pri ďalekohľade Cassegrain 150/2250


Pozorovanie atmosféry Slnka cez PST Coronado


IX. Valné zhromaždenie SZAA

Počas víkendu 17. - 19. 10. 2008 sa v Rimavskej Sobote konalo IX. Valné zhromaždenie SZAA. Naša MO naň delegovala Bc. Zuzanu Fischerovú a Jaroslava Hollého. Delegátom s hlasovacím právom bol aj člen odstupujúcej Rady SZAA RNDr. Svetozár Štefeček. Aktivity našej miestnej organizácie vo svojej správe pozitívne hodnotil odstupujúci podpredseda P. A. Dubovský, čo sa prejavilo i vo výsledkoch volieb do orgánov zväzu pre nasledujúce obdobie. V Rade SZAA zaujala post predsedníčky Zuzana Fischerová, podpredsedom sa stal Svetozár Štefeček. Jaroslav Hollý je náhradníkom Kontrolnej a revíznej komisie SZAA.

Ďalšie informácie o priebehu VZ SZAA a novozvolenom vedení SZAA nájdete na stránke


Členovia astronomického krúžku spoznávajú tajomstvá vesmíru


Exkurzia škôlkarov zo Skalice