Kontaktná osoba: RNDr. Svetozár Štefeček


Mobil: 0903/105 735
Email: sveste@hvezdaren-sobotiste.sk


Identifikačné údaje organizácie:


Názov: Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov v Sobotišti

Sídlo: Hvezdáreň Sobotište, 906 05 Sobotište

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00470503/001

Číslo nášho účtu v OTP banke Senica: 5184726/5200