Posledná zmena: 1.5.2024

Čo je nové na oblohe?

OBLOHA V MÁJI 2024SLNKO

20. 5. 2024 o 14 h 59 min. vstupuje do znamenia Blíženci

MESIAC – fázy:

posledná štvrť ..........   1. 5. o 13 h 28 min.
nov .........................   8. 5. o 05 h 21 min.
prvá štvrť ................   15. 5. o 13 h 49 min.
spln ........................   23. 5. o 15 h 52 min.
posledná štvrť ..........   30. 5. o 19 h 14 min.


PLANÉTY
Merkúr
opisuje slučku v Rybách a potom prejde cez Veľrybu až do Barana, geometrické podmienky však neumožnia jeho sledovanie pred východom Slnka

Venuša
prechádza z Barana do Býka, uhlovo sa približuje ku Slnku a je v tomto období nepozorovateľná

Mars
„červená planéta“ prechádza južnou časťou Rýb, geometrické podmienky však spôsobujú, že je viditeľná iba krátko pred východom Slnka v malej výške nad VJV obzorom. Pôsobivá bude konjunkcia planéty s tenkým kosáčikom ubúdajúceho Mesiaca 5. mája okolo 4 h 30 min.

Jupiter
nachádza sa v Baranovi, 18. mája sa dostáva do konjunkcie so Slnkom a je tak nepozorovateľný

Saturn
spolu s Marsom je objektom rannej oblohy, nájdeme ho vo Vodnárovi. V ďalekohľade môžeme sledovať sústavu jeho prstencov, ktoré sa pozvoľna “zatvárajú” a najjasnejší mesiac Titán.

METEORY
Éta Akvaridy sú pozostatkom materiálu odvrhnutého azda najznámejšou kométou 1P/Halley. Zdanlivo vyletujú z radiantu ležiaceho v severnej časti Vodnára, maximum očakávame počas noci 5./6. mája. Vzhľadom na nepriaznivú polohu radiantu (vychádza až okolo 3:00 a dosahuje iba malú výšku nad obzorom) uvidíme iba zlomok z celkového počtu. meteorov. Mesiac tentokrát nebude rušiť ich sledovanie.