Kto sme?

Obec Sobotište leží na rozhraní Malých a Bielych Karpát v malebnej prírode Myjavskej a Chvojnickej pahorkatiny, na polceste medzi okresnými mestami Myjava a Senica. Svojou bohatou históriou a množstvom známych osobností, ktorých životy sa so Sobotišťom spájajú, sa obec nezmazateľne zapísala do slovenských národných dejín. Kultúrna a vzdelanostná úroveň tu už v minulosti prekvitala, nie je teda divom, že práve Sobotište je v okruhu 60 kilometrov jedinou obcou s fungujúcou hvezdárňou.


Hvezdáreň Sobotište bola založená v roku 1972. V tej dobe bola súčasťou tunajšej základnej školy a vznikla vďaka podpore rodičov žiakov a pod vedením vtedajšieho riaditeľa Mgr. Ladislava Košinára. Hvezdáreň tvorí len jedna miestnosť, ktorá zároveň slúži ako prednášková a prezentačná miestnosť pre menšie skupinky návštevníkov, školské exkurzie a väčšie skupiny prijímame v 1. pavilóne školy. Dominantou budovy je tradičná kopula, v ktorej sa skrýva prvý sobotištský ďalekohľad. V súčasnosti už disponujeme viacerými ďalekohľadmi, aj inými astronomickými prístrojmi. Ako jediná amatérska hvezdáreň na Slovensku sledujeme počasie meteostanicou a namerané údaje priamo posielame na internet, kde si ich môže každý návštevník stránky pozrieť. Členovia hvezdárne sa venujú pozorovaniu meteorických rojov, planétkových zákrytov, zákrytov hviezd Mesiacom, pozorovaniu premenných hviezd a v neposlednom rade astrofotografii.


Pôvodne bola hvezdáreň postavená, aby slúžila na vzdelávanie a podporu záujmu o astronómiu. Túto funkciu plní dodnes, čo dokazujú časté a početné exkurzie zo základných i stredných škôl. Každoročne totiž otvárame krúžky pre žiakov i študentov a dosahujeme nemalé úspechy. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú až v celoslovenských kolách astronomických súťaží. Ale nezabúdame ani na dospelých. Pre návštevy sme tu každú sobotu po zotmení a po dohode aj v iné dni. V období október 2008 - marec 2009 realizujeme naše aktivity v rámci projektu Mosty ku hviezdam, ktorý finančne podporuje Konto Orange, n. f.


Od doby svojho vzniku nemala hvezdáreň jediného plateného zamestnanca. Každý z nás, členov, sa astronómii venuje vo svojom voľnom čase. Pomáhať ostatným nájsť si cestu k tak krásnej vede, akou astronómia nepochybne je, nás baví. Využité preto šancu nás navštíviť a kontaktujte nás. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme na našej hvezdárni.


Kolektív Hvezdárne Sobotište